Minimum informacji o historii hodowli karpi w stawach

Hodowla ryb w stawach była  prowadzona już w starożytnych Chinach ! Wielkie zasługi dla hodowli ryb ma Cesarz Franków Karol Wielki, który polecił budować stawy rybne w majątkach na terenie swego panowania.
Pomysł budowy stawów i hodowli ryb przenieśli do Europy z Chin mnisi zakonni, którzy rozpoczęli budowy stawów w dobrach klasztornych. Do dziś  urządzenie piętrzące wodę  w stawie nazywamy „mnichem”. Nazwę tą nadano ze względu na fakt podobieństwa tego urządzenia do sylwetki klęczącego mnicha.


Na terenach Polski południowej pierwsze stawy zaczęto budować już w XI-XII w. W kilku z nich hoduje się karpie do dnia dzisiejszego! Bardzo duży rozwój budowy  stawów w Polsce nastąpił w XVI i VII wieku. Stawy budowano  w wielu wielkich majątkach ziemskich. Dzięki temu Polska stała się krajem przodującym w hodowli karpi w Europie i tak jest do dziś!


Praktyka hodowlana wzbogacona została bardzo szybko  literaturą fachową, albowiem już w 1573r ukazała się w Krakowie książka Olbrychta Strumińskiego Pt :„O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów”,   w 1609r wydano książkę Stanisława Strojnowskiego Pt: „Opisanie porządku stawowego”.   W roku 1907 w Tarnowie ukazała się bardzo wartościowa książka Profesora Tadeusza Czajkowskiego Pt  „Hodowla ryb i raków”.

 

 

Najwybitniejsi Hodowcy Karpi
 

Tomasz Dubisz

Tomasz Dubisz w 2-giej połowie XIX w. pracując w majątku Iłownica- Landek stworzył 3 letni, całkowicie nowy system hodowli karpi. Polega on na przesadzaniu ryb tego samego rocznika wraz z ich wzrostem do coraz większych stawów .Powoduje to wielokrotnie szybsze przyrosty karpi w stosunku do hodowanych różnych roczników karpi w ciągu kilku lat w tym samym stawie!!! Ten sposób hodowli -zwany „Systemem Dubischa”- jest obecnie powszechnie stosowany w hodowli karpi.

 

Adam Gasch z Kaniowa - Rudziński z Osieka - Gostkowski z Tomic—Naimski z Zatora wyżej wymienionym wybitnym hodowcom karpi, przypisuje się wyhodowanie rasy „karpia galicyjskiego” obecnie zwanego „karpiem królewskim”. Wystawione na wystawach w Berlinie i Hamburgu w roku 1880 przez Adama Gascha karpie rasy galicyjskiej, odznaczone zostały złotymi medalami!!!

 

Obecna hodowla karpii w Polsce
 

Polacy podtrzymują kilkusetletnią tradycję spożywania podczas Wieczerzy Wigilijnej potraw z królewskiego karpia. Rozkoszujemy się wspaniałym smakiem na wiele sposobów  przygotowanych zup rybnych, „karpi panierowanych”, „po polsku” ,”po żydowsku” itd..

Rybacy polscy w pełni zaspakajają zapotrzebowanie Rodaków na „Wigilijnego Karpia” oraz na zarybienie ośrodków zajmujących się wędkarstwem. Produkujemy rocznie ponad 20 tys. ton karpia konsumpcyjnego. Wielkość produkcji karpi od wielu lat jest podobna.


Korzyści z stawowej hodowli karpi

 

Dotychczas uważano, że najważniejszą i niemal jedyną korzyścią stawowej hodowli karpi jest uzyskiwanie bardzo smacznego,  zdrowego produktu spożywczego. Jest to jednak tylko jeden z głównych walorów tej hodowli ! Powszechnie uznany! Poniżej przedstawiamy równie ważne korzyści uzyskiwane ze stawowej hodowli karpi w Polsce:


1. Retencja wody w stawach.   Polska należy w Europie do krajów o najmniejszych zasobach wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca ! Są tereny  m.in.. Wielkopolska, która gdyby miała roczne temperatury Egiptu, to już zamieniałaby się w pustynie! Wiosenne pobory wód na stawy z roztopów pośniegowych i pobory wód poburzowych magazynują wodę i jednocześnie znacznie ograniczają fale powodziowe! W powyższej sytuacji retencjonowanie/magazynowanie/ wody na powierzchni 70tys. ha stawów ma znaczenie strategiczne dla Polski ! Powierzchnia stawów karpiowych przekracza znacznie powierzchnię wszystkich polskich  zbiorników zaporowych!!! Jest to szczególnie korzystne , bo koszt retencji wód w stawach karpiowych nie obciąża budżetu Państwa! 


2. Stawy karpiowe spełniają ogromną, pozytywną rolę dla środowiska. Zmagazynowana woda w stawach karpiowych o powierzchni 70.000 ha wyparowuje średnio w ciągu sezonu wegetacyjnego wodę w ilości 1 litra w ciągu jednej sekundy z każdego hektara powierzchni! Oznacza to, że w każdej godzinie w Polsce wyparowuje ze stawów ponad 250 mld  litrów wody a w upalne dni ponad trzykrotnie więcej! Ma to kolosalny, pozytywny wpływ na mikroklimat i środowisko przyrodnicze!


3. Stawy karpiowe są ostoją dla wielu zwierząt. Dają zwierzętom z sąsiednich pól i lasów możliwość wodopoju i kąpieli  a zwierzętom drapieżnym również pokarm  w postaci ryb co jest jednak pewnym kłopotem dla rybaków. Na naszych stawach bytuje duża ilość zwierząt. Do najciekawszych należą ptaki- żurawie, bąki, czarne bociany, zimorodki, orły bieliki, mysikróliki, gęsi oraz różne gatunki kaczek, bażanty, czaple i niestety kormorany. Ze ssaków są bobry,  wydry, jenoty, norki amerykańskie, borsuki, piżmaki, dziki, sarny, daniele a ostatnio pojawiły się szopy pracze.


4. Okolice stawów karpiowych upiększają krajobraz.  Obecnie na obszarach okalających stawy rozwija się intensywnie budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne. Tak było również  w naszym przypadku. Po zbudowaniu naszych stawów w Promnie , okoliczne pola zostały ku naszemu zmartwieniu, poprzekształcane na działki budowlane i rozprzedane po bardzo  atrakcyjnych cenach. 

 

 

O karpiach
 

„Karpie królewskie” panują od kilkuset lat na polskich stołach.  Panowanie to objęły dzięki wielkim walorom odżywczym swego mięsa -najsmaczniejszego w grudniu! Ten walor pozwolił im opanować stół „Polskiej Kolacji Wigilijnej! Jednak nie tylko w Polsce karpie odniosły kulinarne sukcesy. Rodowód karpi wywodzi się ze wschodu Azji, gdzie w naturze do dziś żyje ich przodek , zwany sazanem. Karpie spożywano już  w starożytności na stołach Egipcjan, Izraelitów, Rzymian. Karpie spożywają Japończycy, gdzie uchodzi za afrodyzjak i symbol płodności.

 

Wartości pokarmowe mięsa Karpi 

Mięso karpi należy do najwartościowszych pokarmów. Białko mięsa karpi jest  strawne w 97%! Tuszka karpia zawiera około 10 % tłuszczu - jest to najwartościowszy składnik mięsa karpi.! Zawarte w nim   nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy „omega trzy” - co jest udowodnione naukowo– posiadają właściwości anty- rakowe. Zapobiegają Np.. u kobiet po czterdziestce powstawaniu nowotworów piersi!  Tłuszcz karpia ma również właściwości  przeciw miażdżycowe! Reasumując-korzyści ze stawowej hodowli karpi w Polsce są ogromne !!! Wynika to zarówno ze względów produkcji najwyższej jakości pokarmu jak i  korzystnego wpływu na środowisko. Stawy  powinny być pod troskliwą opieką zarówno Organów Państwa jak i całego społeczeństwa.  Jest to jednak na chwilę obecną niestety , jedynie postulat ze sfery pobożnych życzeń Rybaków.!!!

 
O hodowlii

Hodowlę karpi prowadzimy tradycyjnym, sprawdzonym systemem polskim, stosując w żywieniu tylko ekologiczne , pełnowartościowe pasze - głównie pszenicę, pszenżyto i rośliny motylkowe. Gwarantuje to znakomity smak naszego „karpia królewskiego” na wigilijnych stołach !!! Potwierdzają to nasi klienci oraz renomowane certyfikaty :

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj